.

 

Motto, Janji & Maklumat Layanan

MOTTO

“Tiada henti berinovasi, tulus ikhlas melayani”

 

JANJI LAYANAN

Layanan yang Cepat, Tepat, Transparan, dan Tanpa Biaya.

 

MAKLUMAT LAYANAN 

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.